my own universe

my own universe – coś jakby kolekcjonowanie bibelotów. moja kochana żona diagnozuje u mnie niegroźną formę zbieractwa. może to być prawda 🙂 fotograficzny projekt realizowany od blisko 20 lat. wciąż otwarty. / something like collecting knick-knacks. my wife diagnoses me a harmless “compulsive hoarding”. it can be a true 🙂 photographic project carried out for almost 15 years. still open.