quotes

“Cały sens robienia zdjęć jest taki, że nie trzeba rzeczy wyjaśniać słowami” –

“The whole point of taking pictures is so that you don’t have to explain things with words.”

Elliott Erwitt

“Nie dość jest istnieć po prostu, nierefleksyjnie, biernie, negatywnie, trzeba jeszcze istnienie swe zamanifestować wyraźniej, na tle możliwej śmierci i otaczającej nicości.”

“It is not enough to exist simply, unreflectively, passively, negatively, it is necessary to manifest its existence more clearly, against the background of possible death and the surrounding nothingness.”

St.I.Witkiewicz WITKACY

“Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie.”

“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”

George Santayana

“Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

“A nation that does not respect its past do not deserve its present and has no right to the future.”

Józef Piłsudski

Mimo to…
Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą,
Kochaj ich mimo to.
Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje.
Czyń dobro mimo to.
Jeśli ci się uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Staraj się mimo to.
Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane
Czyń dobro mimo to.
Uczciwość i otwartość wystawią cię na ciosy.
Bądź mimo to uczciwy i otwarty.
To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, może przez jedną noc lec w gruzach.
Buduj mimo to.
Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna.
Ale kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą cię zaatakować.
Pomagaj mimo to.
Daj światu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby.
Mimo to dawaj światu z siebie wszystko.
Matka Teresa z Kalkuty

People are often unreasonable, irrational and self-centered
Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives.
Be kind anyway.
Of you are successful, you will win some unfaithful friends and gain some genuine enemies
Succeed anyway.
If you are honest and sincere, people may deceive you.
Be honest and sincere anyway.
What you spend years creating, others could destroy overnight.
Create anyway.
If you find serenity and happiness, some may be jealous.
Be happy anyway.
The good you do today, will often be forgotten.
Do good anyway.
Give the best you have, and it may never be enough.
Give your best anyway.
You see, in the final analysis, it is between you and your God.
It was never between you and them anyway.
Mother Teresa